WKB uitgelegd

Met kwaliteitsborging in de bouw wordt bedoeld: het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering op een zodanige wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en controleert op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder kwaliteitsborging dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging.