Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Bewoners en gebruikers willen een gebouw van goede kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn er kwaliteitseisen waaraan het bouwwerk moet voldoen. De overheid wil hier graag meer toezicht en controle op, opdat de bouwer zich aan de geldende kwaliteitseisen houdt. De Wkb moet hier voor gaan zorgen. Daarbij is het verplicht in (ver)bouw in gevolgklasse 1 per 1 januari 2024 een toegelaten (en onafhankelijke) kwaliteitsborger in te schakelen die gebruik maakt van een toegelaten instrument.

Lees meer in de brochure Gaat u bouwen of verbouwen?

De eisen aan gebouwen nemen toe, opdrachtgevers worden kritischer en de bouwregelgeving steeds complexer. Door deze complexiteit is het steeds belangrijker dat geleverde kwaliteit goed wordt vastgelegd en gecontroleerd, zodat er bij oplevering minder (verborgen) gebreken worden geconstateerd. Denk daarbij aan constructiefouten, brandonveilige situaties, slechte luchtdichting en onvoldoende ventilatie. Resultaat; de bouwkwaliteit verbetert.

Wat verandert er ook?

Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijk eisen. Kwaliteitsborger doen de controles tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

Het Burgerlijk wetboek wordt gewijzigd. Bij inwerkingtreding van de Wkb worden vijf veranderingen. Doel van de vijf veranderingen is het verbeteren van de kwaliteit van bouwwerken. Daarnaast wordt beoogd de positie van de opdrachtgever te versterken. De veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering.
  • de aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer.
  • de introductie van een dossier dat bij oplevering wordt verstrekt aan de opdrachtgever.
  • de informatieplicht van de aannemer aan de consument- opdrachtgever over zekerheden en garanties.
  • de informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid van de consument-opdrachtgever bij nieuwbouwwoningen.

Lees er meer over in de brochure De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; Veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk.

De knip tussen technisch en ruimtelijk bouwen

Met de Omgevingswet wordt bouwen gescheiden in een technisch en een ruimtelijk deel. Deze scheiding noemen we 'de knip'. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de ruimtelijke bouwactiviteit vanuit de bruidsschat.