WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Bewoners en gebruikers willen een gebouw van goede kwaliteit. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn er kwaliteitseisen waaraan u als bouwer moet voldoen. De overheid wil hier graag meer toezicht en controle op, zodat u zich als bouwer aan de geldende kwaliteitseisen houd. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet hier voor gaan zorgen. En natuurlijk kwaliteit kan je niet alleen afdwingen door een wet, kwaliteit moet in onze genen zitten. Als bouwbedrijf wil je gewoon kwaliteit leveren. Echter de gebouwen worden steeds uitdagender, opdrachtgevers kritischer en de bouwregelgeving steeds complexer. Door deze complexiteit is het steeds belangrijker dat we de geleverde kwaliteit goed vastleggen. De gedachte hierbij is, dat als we meer vastleggen welke kwaliteit we leveren (aantonen) des te minder gebreken bij nieuw en verbouw ontstaan. Door het verminderen gebreken verbetert uiteindelijk de bouwkwaliteit. Onder gebreken vallen constructiefouten, brandonveilige situaties, slechte luchtdichting en onvoldoende ventilatie.

Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen veranderen er een aantal zaken

·       Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs (kwaliteitsborgers) controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijk eisen. Kwaliteitsborger doen de controles tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

·       Het Burgerlijk wetboek wordt gewijzigd. Totaal worden er 5 artikelen aangepast of toegevoegd.

·       Een verandering van vergunningsvrije en vergunningsplichtige bouwwerken.


Inwerkingtreding

Het nieuwe stelsel treedt in werking op
1 januari 2024 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden.