Register Kwaliteitsborging

Een erkende kwaliteitsborger draagt zorg voor de kwaliteitsborging van een bouwwerk. Onder de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft de erkende kwaliteitsborger de taak om bij oplevering van het bouwwerk een gerechtvaardigd vertrouwen te hebben dat het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Als dat inderdaad zo is, kan de erkende kwaliteitsborger een verklaring afgeven. Hiermee wordt dus niet gezegd dat de erkende kwaliteitsborger verantwoordelijk is om zelf de kwaliteit te leveren. Die verantwoordelijkheid ligt bij de bouwende partijen. De erkende kwaliteitsborger toetst, verifieert en legt datgene vast dat de bouwer aanlevert en bouwt.

De erkende kwaliteitsborger doet de kwaliteitsborging door middel van een instrument. Zodra een kwaliteitsborger gecertificeerd is conform één van de goedgekeurde instrumenten, is deze kwaliteitsborger een erkende borger. De kwaliteitsborger wordt ingeschreven in het register instrumenten en kwaliteitsborgers. Dit register wordt beheerd door de toelatingsorganisatie en is toegankelijk voor iedereen.

Naast de kwaliteitsborgers staan ook alle instrumenten in dit register vermeld met de daarbij behorende eisen. Hierdoor kan een gemeente in één oogopslag zien of een bouwwerk met een bepaald instrument geborgd mag worden en of het door een bepaalde kwaliteitsborger uitgevoerd mag worden.


Erkende kwaliteitsborger versus borger

In de praktijk kunnen de termen ‘erkende kwaliteitsborger’ en ‘borger’ verwarring opleveren. Met een erkende kwaliteitsborger wordt de organisatie bedoeld die gecertificeerd is conform één van de toegelaten instrumenten. Met een borger wordt het individu bedoeld die een rol heeft binnen het proces van kwaliteitsborging van een erkende kwaliteitsborger. In de praktijk spreekt men vaak van de kwaliteitsborger als organisatie en de borgers als individuen die werken bij een kwaliteitsborger.