Kwaliteitsborger

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijk en deskundig bureau dat op basis van een vastgesteld model (erkenningsregeling) ontwerpen toetst en gerichte inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. De kwaliteitsborger is erkend op basis van een of meerdere instrumenten Een erkende borger analyseert de risico’s op (het ontstaan van) verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie doet de erkende borger een solide uitspraak over de Bouwbesluit technische kwaliteit van een bouwwerk. Concreet geeft de erkende Borger na uitvoering een verklaring Bouwbesluit af op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico’s en (faal)kostenreductie.

Een erkende kwaliteitsborger draagt zorg voor de kwaliteitsborging van een bouwwerk. Onder de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft de erkende kwaliteitsborger de taak om bij oplevering van het bouwwerk een gerechtvaardigd vertrouwen te hebben dat het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Als dat inderdaad zo is, kan de erkende kwaliteitsborger een verklaring afgeven. Hiermee wordt dus niet gezegd dat de erkende kwaliteitsborger verantwoordelijk is om zelf de kwaliteit te leveren. Die verantwoordelijkheid ligt bij de bouwende partijen. De erkende kwaliteitsborger toetst, verifieert en legt datgene vast dat de bouwer aanlevert en bouwt.

De erkende kwaliteitsborger doet de kwaliteitsborging door middel van een instrument. Zodra een kwaliteitsborger gecertificeerd is conform één van de goedgekeurde instrumenten, is deze kwaliteitsborger een erkende borger. De kwaliteitsborger wordt ingeschreven in het register instrumenten en kwaliteitsborgers. Dit register wordt beheerd door de toelatingsorganisatie en is toegankelijk voor iedereen.

Naast de kwaliteitsborgers staan ook alle instrumenten in dit register vermeld met de daarbij behorende eisen. Hierdoor kan een gemeente in één oogopslag zien of een bouwwerk met een bepaald instrument geborgd mag worden en of het door een bepaalde kwaliteitsborger uitgevoerd mag worden.