WKI

Het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) is een totaaloplossing waarmee bouwondernemingen plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. Het WKI gaat uit van risico gestuurd toezicht op een steekproef, met een dekking van minimaal alle type bouwwerken in een project. U plant zelf de toezichtmomenten aan de hand van uw eigen planning. Met het WKI deelt u makkelijk en snel alle relevante zaken op het gebied van kwaliteitsborging en houdt u meer tijd en focus over voor de begeleiding van het hele bouwproces zelf.

Standaard is het WKI voorzien van de software van KYP Project voor planning en CHEPP van Go2Sure voor registratie van de toezichtmomenten. Echter, Woningborg Toetsing en Toezicht heeft meerdere partijen aan laten sluiten op het WKI, zodat gebruikers ook de mogelijkheid hebben met de software van hun keuze te werken. Zodat het WKI zo veel mogelijk op uw dagelijkse praktijk aansluit.

Omdat u een aantal zaken zelf kunt vastleggen met behulp van onze systematiek en toolset kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Om met het WKI te werken hoeft u niet ingeschreven te zijn als Woningborg-ondernemer en hoeven er geen licenties voor het WKI te worden afgesloten.

Daarnaast biedt het WKI u de volgende voordelen:
  • Kant en klaar instrument met instapklare software waarmee Woningborg u volledig ontzorgt en begeleidt van ontwerp tot oplevering;
  • Toetsing en toezicht zo uitgevoerd dat de mogelijkheid op herstel het grootst is en faalkosten zo laag mogelijk blijven;
  • Controles toegespitst op waar de risico’s het grootst zijn;
  • Direct inzicht in status en voortgang door heldere rapportages;
  • Gezamenlijke vastleggen van registraties door u en Woningborg;
  • Mogelijkheid om aanvullende controles toe te voegen waardoor dubbel werk voorkomen wordt;
  • Werken met ons erkend kwaliteitsborginginstrument vergroot het kwaliteitsdenken bij betrokkenen.

  • Wilt u een project uitvoeren met het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument, bel of mail gerust. Dan gaan we aan de slag.