Instrumenten

Een kwaliteitsborgingsinstrument in de zin van de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen” (Wkb) is een instrument -een systeem- om risico’s in een bouw- of infraproject te beoordelen, een gevalideerde borgingsstrategie te ontwikkelen, een borgingsplan op te stellen en de basis te vormen voor een verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen van de kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborgingsinstrument moet voldoen aan specifieke kenmerken en voorwaarden en officieel worden toegelaten door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Deze instrumenten kunnen worden toegepast in projecten vooruitlopend op definitieve invoering van de Wkb. Alle toegelaten instrumenten zijn VKBN-lid.