KiK

KiK is een instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. KiK biedt specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. De gecombineerde expertise van 30 branches in en rond de bouw en infra ziet u terug in de voordelen van KiK.

Met KiK kunt u alles (laten) bouwen en zijn de prestaties van elk bouwwerk verzekerbaar. Er is namelijk aantoonbaar sprake van geborgde kwaliteit: voldoen aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra en aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunningsplichtig en is geschikt voor alle gevolgklassen.

Om als kwaliteitsborger een KiK-licentie te krijgen moet u in het bezit zijn van het KOMO-certificaat voor de BRL 5019, de KiK-training hebben doorlopen en voldoen aan aanvullende eisen van de (voorlopige) Toelatingsorganisatie van de Wkb en KiK.

Met de speciaal voor KiK ontwikkelde softwareapplicatie ‘KiK-tool’ kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken. De KiK-tool biedt een digitaal platform waarin alle partijen kunnen samenwerken om kwaliteitsborging efficiënt vorm te geven. Daarnaast geeft de tool een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen, zeg maar ‘kwaliteitsborging op maat’. De KiK-tool 1.0 is gratis en al in gebruik in oefenprojecten.

Ook voor de bewijsvoering van de bouwer is de KiK-tool relevant. Hoewel de kwaliteitsborger ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen, ontwikkelaar/voorschrijver, bouwer en bevoegd gezag, bepaalde rechten krijgen in de KiK-tool.