BKAPP

Het BKapp instrument voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) wordt aangeboden door instrumentaanbieder Apexion. Sinds 2020 is het instrument in ontwikkeling. Met het kwaliteitsborgingsinstrument BKapp ondersteunt Apexion aannemers en kwaliteitsborgers met het voldoen aan de eisen uit de Wkb én met de digitalisering van hun activiteiten. Het BKapp instrument sluit daarom nauw aan bij de gelijknamige BKapp software.

BKAPP

De BKapp software wordt in samenwerking met kwaliteitsborgers en aannemers ontwikkeld. Speerpunten in deze ontwikkeling zijn eenvoud van ingebruikname van de app en het bieden van alle functionaliteit die nodig is om het Wkb proces en de dossiervorming compleet te maken. Aannemers die nog niet zijn begonnen met digitalisering kunnen met enkel de BKapp eenvoudig en snel instappen in deze nieuwe manier van werken met kwaliteitsborging.

Op basis van het instrument BKapp wordt door een kwaliteitsborger een verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen afgegeven. De kwaliteitsborger stelt dat vertrouwen vast op basis van een statistische zekerheid, een steekproef, dat het bouwwerk voldoet aan de eisen. De BKapp software ondersteunt de kwaliteitsborger met het genereren en het uitvoeren van de steekproef. Wanneer op basis van de steekproef geen fouten in het bouwwerk worden geconstateerd, dan blijft de omvang van de steekproef en het aantal handelingen rondom de uitvoering van de Wkb beperkt.

Het BKapp instrument met software zullen bij de invoering van de Wkb worden aangeboden aan aannemers. Tot die tijd is het mogelijk om te oefenen met instrument en software in de vorm van proefprojecten. Via de website bkapp.nlis meer informatie beschikbaar.