Instrumenten

Een kwaliteitsborgingsinstrument in de zin van het wetsvoorstel “Kwaliteitsborging voor het bouwen” (Wkb) is een instrument -een systeem- om risico’s in een bouw- of infraproject te beoordelen, een gevalideerde borgingsstrategie te ontwikkelen, een borgingsplan op te stellen en de basis te vormen voor een ‘verklaring Bouwbesluit’ van de kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborgingsinstrument moet voldoen aan specifieke kenmerken en voorwaarden en officieel worden toegelaten door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging (TO). In de tabel hieronder zijn de instrumenten opgenomen die zijn ingediend voor definitieve toelating door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw- (Tlokb) Deze instrumenten kunnen worden toegepast in (proef)projecten vooruitlopend op definitieve invoering van de Wkb. Alle instrumenten van de bij de VKBN aangesloten leden zijn toegelaten.

Komo kik

WKI

bkapp

TIS

VKB

Garantie waarborg