Instrumenten

Een kwaliteitsborgingsinstrument in de zin van het wetsvoorstel “Kwaliteitsborging voor het bouwen” (Wkb) is een instrument -een systeem- om risico’s in een bouw- of infraproject te beoordelen, een gevalideerde borgingsstrategie te ontwikkelen, een bouwrapport op te stellen en de basis te vormen voor een ‘verklaring van voldoen aan het Bouwbesluit’ van de kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborgingsinstrument moet voldoen aan specifieke kenmerken en voorwaarden en officieel worden toegelaten door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging (TO).

In de tabel hieronder zijn de instrumenten opgenomen die voorlopig zijn toegelaten en -vooruitlopend op de definitieve toelating door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw- kunnen worden toegepast in proefprojecten. Zie ook Voorlopige toelating instrumenten proefprojecten Wkb. Bij de instrumenten zijn de kwaliteitsborgers aangegeven die toestemming hebben de betreffende instrumenten toe te passen.

SWK (VKB)

TIS

WONINGBORG

Komo kik