Erkende borger

Een erkende borger is een een onafhankelijk en deskundig bureau dat op basis van een vastgesteld model (erkenningsregeling) ontwerpen toetst en gerichte inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. De kwaliteitsborger is erkend op basis van een of meerdere instrumenten Een erkende borger analyseert de risico’s op (het ontstaan van) verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie doet de erkende borger een solide uitspraak over de Bouwbesluit technische kwaliteit van een bouwwerk. Concreet geeft de erkende Borger na uitvoering een verklaring Bouwbesluit af op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico’s en (faal)kostenreductie.