Adviseurs

Adviseurs aangesloten bij de VKBN onderschrijven de doelstelling van de vereniging. Ze onderscheiden zich door bewezen kennis en ervaring op gebied van de wet Kwaliteitsborging en processen met betrekking tot (interne) kwaliteitsborging binnen projecten en organisaties. De adviezen van de aangesloten adviseurs zijn er op gericht om op een efficiënte en pragmatische wijze invulling te geven aan de borging van de beoogde kwaliteit.

Concreet zijn dit adviseurs die onder andere:
  • Organisaties adviseren en begeleiden bij de interne borging en de nodige organisatieveranderingen door de impact van de wet kwaliteitsborging;
  • Hun werkwijze hebben afgestemd op de beoogde werkwijze onder de Wkb en/of specifiek afgestemd op de werkwijze van erkende instrumenten en kwaliteitsborgers;
  • Vanuit hun (vak)discipline in belangrijke mate aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de bouwkwaliteit en de borging daarvan onder de Wkb zoals het leveren van risico-inventarisaties of van bewijslast voor hun vakdiscipline in ontwerp en uitvoering.
Op deze wijze dragen ze in belangrijke mate bij aan het realiseren van de beoogde technische kwaliteit die aansluit op de werkwijzen van de instrumenten en de daarvoor erkende borgers. Zo wordt dubbelwerk voorkomen en blijft de verantwoordelijkheidsverdeling helder. De gezamenlijke doelstelling is een robuust en pragmatisch stelsel dat aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van de bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten.