Vereniging KwaliteitsBorging Nederland

De VKBN (Vereniging KwaliteitsBorging Nederland) heeft de ambitie om samen met haar leden de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) optimaal te implementeren en uit te voeren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de leden en wil zij als serieuze gesprekspartner worden gewaardeerd.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Instrumenten

Kwaliteitsborgingsinstrument voor het bouwen

Een kwaliteitsborgingsinstrument in de zin van de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen” (Wkb) is een instrument -een systeem- om risico’s in een bouw- of infraproject te beoordelen, een gevalideerde borgingsstrategie te ontwikkelen, een borgingsplan op te stellen en de basis te vormen voor een verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen van de kwaliteitsborger.

Lees meer over de kwaliteitsborgingsinstrumenten

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen een gebouw van goede kwaliteit. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn er kwaliteitseisen waaraan het bouwwerk moet voldoen. De overheid wil hier graag meer toezicht en controle op, zodat de bouwer zich aan de geldende kwaliteitseisen houdt. De Wkb moet hier voor gaan zorgen. Daarin is het verplicht in (ver)bouw in gevolgklasse 1 per 1 januari 2024 een toegelaten kwaliteitsborger in te schakelen die gebruik maakt van een toegelaten instrument.

Lees meer

Kwaliteitsborgers

Waar tot het einde van dit jaar de gemeente de plannen voor nieuwe bouwprojecten nog toetst op de bouwtechnische aspecten zal vanaf 1 januari 2024 deze controletaak overgenomen worden door de onafhankelijke kwaliteitsborger. Dit is een van de voornaamste veranderingen die de Wkb met zich meebrengt. Binnen dit nieuwe systeem van kwaliteitsborging in de bouw is de bouwer verantwoordelijk voor het aantoonbaar maken dat het door hem opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet. De vrij te kiezen, onafhankelijke kwaliteitsborger toetst en verifieert dit.

Lees meer